Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n vuosikokous 12.2.

12.2.2019

Yhdistyksen jäsentilaisuus ja vuosikokous pidettiin 12.2. Datariinassa Kotkassa. Kymdata ja Jari Pynnönen olivat isäntänä. Ennen vuosiko- kousta KTT, DI Toivo Koski piti erinomaisen esitelmän aihheena "Mitä hallituksen tulee tietää yrityksen taloudesta". Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja vuosikertomus. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Jäsenmaksut säilytettiin ennallaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin energianeuvos, DI Kari Rämö. Kokouksiin osallistui 13 henkilöjäsentä ja kolme tukijäsenten edustajaa. Tilikauden 2018 tulos olis selvästi ylijää-mäinen. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäsent 200 euroa ja tukijäsenet 1.000 euroa vuodessa. Uusilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. 

Toimintasuunnitelmassa on uutena elementtinä aktiivinen pk-yritysten kontaktointi hallitustyön kehittämismahdollisuuksien esiintuomiseksi. Uudella, 1.3. aloittavalla asiamiehellä Jari Simolalla on tässä työssä keskeinen rooli, mutta kaikkien jäsenten toivotaan olevan työssä aktiivisia. Jäsentilaisuudet ja Hallitusaamukahvit säilyttävät toiminnassa edelleen merkittävän roolin. Seuraavat Hallitusaamukahvit järjestetään Datariinassa 11.4. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa DI, HHJ Markku Saastamoinen Kotkasta. Hallituksessa jatkavat DI, HHJ Samppa Ahtiainen, KTM HHJ PJ Matti Kulla ja toimitusjohtaja, HHJ Jari SImola. UUsina jäseninä hallitukseen valittiin oikeustieteiden maisteri, MA (Business Law) Heikki Härö Kotkasta ja energianeuvos, DI Käri Rämö Kouvolasta. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Kulla. 

Talousarvio on hiukan alijäämäinen. Panostukset viestintään, kotisivuihin ja kenttätyöhön ovat tänä vuonna tavallista suuremmat. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtreisö KPMG vastuullisina tarkistajina KHT Teija Sutinen ja HTSeija Laurila.